torstai 28. tammikuuta 2016

Kaakko PRO -verkosto jatkaa toimintaansa

Verkostomme muodostettiin Tykenelikko-hankkeiden aikana tarkoituksenaan palvella yrityselämää paremmin. Lisäsimme hankkeiden aikana yhteistyöverkostoamme, johon kuuluu meidän oppilaitosten lisäksi yrityksiä, kehittämisyhtiöitä, yrittäjäjärjestöjä sekä hankkeen rahoittaja, Uudenmaan ELY-keskus. Yhteistyön avulla olemme pystyneet tarjoamaan yrityksille heidän kaipaamiaan koulutuksiaan ja muita palveluita yhä räätälöidymmin. Haluamme kiittää kaikkia Tykenelikko- ja Tykenelikko-2-hankkeisiin osallistuneita yhteistyökumppaneita.

Blogistamme voit myös jatkossa saada tietoa tapahtumista, uusista palveluistamme, erilaisista hankkeista sekä muista ajankohtaisista asioista. Stay tuned!